ESI-fondovi.png
OP-konkurentnost-i-kohezija.png
EU-zajedno-do-fondova.png
Naziv projekta
Ulaganje u prilagodbu poslovnog prostora i
diverzifikaciju proizvodnog pogona društva Cartex d.o.o.
Kratki opis projekta

Društvo CARTEX d.o.o. ovim projektom provodi diverzifikaciju proizvodnje, odnosno početno ulaganje u preuređenje radionice povezano s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice te sukladno tome i ulaganje u nabavu novih strojeva i opreme za korištenje u obavljanju osnovne djelatnosti – proizvodnje ostalog tekstila. Provedbom navedenog ulaganja, društvo će upotpuniti proizvodni asortiman, povećati proizvodne kapacitete te kroz nabavku novih strojeva i opreme, ojačati svoj položaj na tržištu te povećati konkurentnost. Navedeno će omogućiti širenje društva na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu, dok će nabava nove, okolišno prihvative tehnologije doprinijeti smanjenju razine onečišćenja te na taj način dati dodatnu vrijednost finalnim proizvodima.

Ciljevi i očekivani
rezultati projekta

Cilj projekta:
Diverzifikacijom proizvodnog pogona i ulaganjem u osnovna sredstva stvoriti nova radna mjesta i temelj za jačanje konkurentnosti društva Cartex d.o.o.

Rezultati projekta:
R1 – Provedeni su radovi na uređenju radionice
R2 – Nabavljeni su šivaći strojevi
R3 –  Nabavljena je informatička oprema
R4 – Nabavljena je oprema za laboratorij
R5 – Izrađena je web stranica
R6 – Provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti
R7 –  Projekt proveden u skladu s pravilima, provedena nabava u skladu s pravilima

Vrijednost projekta
Razdoblje provedbe projekta